ADS BY VATHIYARA

މާލޭގެ މުޖްތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ބަލި އޮއްވާ ކަރަންޓީނުނުވެ ރަށަކަށް ނުދެވޭނެ

- 1 week ago 1 - އައިޝަތު އަހުމަދު

މާލޭގެ މުޖްތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 އޮއްވާ ކަރަންޓީންނުވެ އަތޮޅުތެރޭ ރަށްތަކަށް ދަތުރު ނުކުރެވޭނެކަމަށް ހެލްތު އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ( އެޗްއީއިސީ) އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY MUSCMV

މިރޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޑރ.ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރި 1500 ސާމްޕަލް އިން 24 މީހުން ނެގެޓިވް ވެފައިވި ނަމަވެސް މިއީ ބަލި އެއްކޮށް ނެތިގެން ދިޔައީ ނޫން ކަމަށެވެ.އަދި މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޢަދަދު މަދުވެގެން ދިޔަ ނަމަވެސް ބަލީގެ ނުރައްކާ ކުޑައެއް ނުވާ ކަމަށްވެސް ޑރ.ނަޒްލާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޑރ ނަޒްލާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މާލެއިން ރަށްތަކަށް ކަރަންޓީނުނުވެ ދެވޭނީ މާލޭގެ މުޖްތަމަޢުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މީހަކު ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ނުވާ ހިސާބަށް ޙާލަތު ރަނގަޅުވުމުންނެވެ.

ކޮވިޑް-19 ބަލީގައި މިއަދު ރާއްޖެއިން 36 ވަނަ މީހަކު ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.

0%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

ތިއަރައިގަނެވެނީ އަތޮޅުތެރެއިން ވަޒީފާއަށް އައިސްތިބި މީހުންގެ ހައްގަކަށް އެމީހުންގެ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަންޖެހެނީ ގޮސް ކަރަންޓީނުގައި

ހަބަރު