ADS BY PIZZA KITCHEN

ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 84 މީހުން!

- 1 month ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ދިވެހިރާއްޖެއިން އިތުރު 84 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެޗް.ޕީ.އޭއިން ޢާންމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިއަދުގެ އިރުއޮއްސި 6 ޖެހުމާއި ހަމައަށް މިބައްޔަށް 84 މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 26 ދިވެހިންނާއި 58 ބިދޭސީންނެވެ.

މިއާއެކު މިހާތަނަށް މިބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 11،505 އަށް އަރާފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން 307 މީހަކަށް އައިސޮލޭޝަންގައި ފަރުވާދެމުން އަންނައިރު 37 މީހަކަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަނީ ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ.

މިބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު،10،524 ވަނީ އަރާފައެވެ

އެޗްއީއޯސީން މައުލޫމާތުދިން ގޮތުގައި މިރޭގެ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 84 އަށް އަރާފައިވާ އިރު، މީގެ ތެރެއިން 52 ކޭސްއަކީ ހަދަމުންދާ ރިސޯރޓެއް ކަމަށްވާ ރ.ކުޑަކުރަތުގައި ޕޮސިޓިވްވި މީހުންނެވެ.

މިރަށުގައި 21 އަދި 22 އޮކްޓޯބަރގައި 89 ސާމްޕަލް ނެގިފައިވެއެވެ. މިރަށުން އެންމެ ފުރަތަމަ ސާމްޕަލް ނަގައި ޓެސްޓްކޮށްފައިވަނީ އަލާމާތް ހުރި މީހުން ފެނިގެންނެވެ. އަދި 23 އޮކްޓޮބަރ ގައި މީގެ ތެރެއިން 4 ސާމްޕަލް ޕޮސިޓިވްވެ، 24 އޮކްޓޯބަރގައި 7 ކޭސް ޕޮސިޓިވްވެފައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން މިއަދު މި ފެނުނު 52 ކޭސްއާއި އެކު ޖުމްލަ މިހާރު 63 ކޭސް އެރަށުން ފެނިފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެކަކު މިވަގުތު ވަނީ ބ. އޭދަފުށީ ކޯވިޑް-19 ފެސިލިޓީގައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު