ADS BY PIZZA KITCHEN

ރޮނާލްޑޯ އެނބުރި އައިސް ޖަހައިދިން ގޯލްތަކާއެކު ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެއްޖެ

- 4 months ago 0 - އަމީން

ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން ކުޅުމާ ދުރުގަ ހުރުމަށްފަހު ބަލިން ރަނގަޅުވެ އަލުން ސްކޮޑާގުޅި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި 2 ގޯލު ޖަހާ ޔުވެންޓަސް މޮޅުކޮށްދިނުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ރޮނާލްޑޯ އަދާކޮށްފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އިޓަލީ ލީގުގައި ސްޕެޒިއާ އާއި ދެކޮޅަށް ޔުވެންޓަސް ކުޅުނު މެޗް ނިމުނީ 4-1 ކުން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެގެންނެވެ.

ރޮނާލްޑޯގެ އިތުރުން މި މެޗުގައި ޔުވެންޓަސްގެ ފަރާތުން ދެން ފެނުނު ގޯލްތައް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ މޮރާޓާ އަދި ރަބިއޯ އެވެ. ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯ ކުޅުމައި ގުޅިފައިވަނީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މި މެޗުގައި ފެނުނު ގޯލްތަކާއެކު ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވެ މިހާތަނަށް 55 ކްލަބްއަކައި ދެކޮޅަށް ކުޅެ އޭގެ ތެރެއިން 53 ކްލަބް ކޮޅަށް ރޮނާލްޑޯވަނީ ގޯލް ޖަހާފައެވެ.

ރޮނާލްޑޯއާއި ނުލާ ކުޅުނު މެޗްތަކުން ޔުވެންޓަސްއަށް އެކަށީގެންވާ ނަތީޖާތަކެއް ނެރެވިފައި ނުވިނަމަވެސް އޭނާ އެނބުރި ޓީމައި ގުޅުމާއެކު ކުރިއަށް އޮތް މެޗުތަކުގައި އެޓީމުގެ ފަރާތުން ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ފެންނާނެކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވެއެވެ.

މި ސީޒަނުގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރެމުން އަންނަ އޭސީ މިލާން 6 މެޗުން ހޯދި 16 ޕޮއިންޓާއެކު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގަ އޮތް އިރު ޔުވެންޓަސް އޮތީ ހަމަ އެ އަދަދަށް ކުޅެ ލިބުނު 12 ޕޮއިންޓާއެކު ތިން ވަނައިގައެވެ. 

0%

0%

100%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް
ADS BY COCA COLA

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު