ADS BY PIZZA KITCHEN

އިމްރާން ވަކިކުރަން އެމްޑީޕީ ޕީޖީން ފާހެއް ނުވި!

- 1 month ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވަކިކުރަން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް ވެއްދި މައްސަލައަށް، ތާއީދު ކުރަން އެމްޑީޕީ ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕުން ފާހެއް ނުވިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

11 މެމްބަރުންގެ ސޮޔާއިއެކު ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅާފައެވެ.

އިމްރާން ވަކިކުރަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް-ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން އިސްނަގައިގެންނެވެ. މި މައްސަލައިގައި އެފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން އަމިއްލަ ދެ މެންބަރުން ކަމަށްވާ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އުޝާމް އަދި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ނަސީމްވެސް ވަނީ ސޮއިކުރައްވާފައެވެ.

މި ކޯލިޝަންގެ މެންބަރުން އިމްރާން ވަކިކުރަން ހުށައަޅާފައިވަނީ ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރޭގައި އަަޅާފައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ އަދި/ނުވަތަ ރޭޕްކުރަން އުޅުނު މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ހޯމް މިނިސްޓަރ އައްޝައިޚް އިމްރާން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް ރިއާޔަތްކޮށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިޟްވާން ގެއްލުވާލި މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން މޭޑޭގައި ދެއްކި ލިޔުންތަކުގެ ވާހަކަ ފަހުން ދެއްެކެވި ގޮތުގެ ވާހަކަވެސް ވަނީ މަޖިލީހަށް ވެއްދި އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލައިގައި ހިމަނާފައެވެ.

އެކަމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މިއަދު އެމްޑީޕީ ޕީޖީގައި ނެގި ވޯޓުން ފާސްވީ، އޭނާ ވަކިކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު