ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ސްކޫލް ދަރިވަރަކު އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

- 5 months ago 0 - ރިމާހް

މާލޭގެ ސްކޫލެއްގެ ފިރިހެން ދަރިވަރަކު، އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY EHEE

މީސް މީޑިޔާގައި އިއްޔެ ފެންމަތިވި މި މައްސަލައިގައި އާންމުވެފައިވާ ސްކްރީންޝޮޓްތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި އެ ފިރިހެންކުއްޖާ ވަނީ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރިކަމަށް އަމިއްލައަށް އިއުތިރާފްވެފައެވެ. އެނގިފައިގޮތުގައި މި ފިރިހެންކުއްޖާގެ އުމުރަކީ އެންމެ 14 އަހަރެވެ.

މިކަން މިހާރު ވަނީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ މިފަދަ މައްސަލަތައް ސީރިއަސްގޮތެއްގައި ނަގާކަމަށާއި، މިކަން މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަމަށް އައިފަހުން ކަމާގުޅޭ އޮފިޝަލުން އެކަން ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުން މިހާތަނަށް އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

0%

50%

50%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު