ADS BY PIZZA KITCHEN

އަންނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހު ބަންގްލަދޭޝްގައި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބާއްވަނީ

- 3 weeks ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ކުޅެވޭ އެންމެ ޝަރަފުވެރި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްކަމަށްވާ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ނުވަތަ ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބަންގްލަދޭޝްގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މި މުބާރާތް މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުމަށް އޮތް ނަމަވެސް، ކޮވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ވަނީ ފަސްކުރެވިފައެވެ. މި މުބާރާތް ފަސްކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ޖޫންމަހުގެ 30ވަނަ ދުވަހުގައި އޮތް ސާފްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ.

މިހާރު ރާވާފައިވާ ގޮތުންނަމަ ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް ބަންގްލަދޭޝްގައި އޮންނާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 14 އިން ފެށިގެން އެމަހުގެ 25ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށެވެ. މި މުބާރާތުގެ މެޗްތައް އޮންނާނީ އެގައުމުގެ ވެރިރަށް ޑާކާގެ ބަންގަބަންދު ނޭޝަނަލް ސްޓޭޑިއަމްގައެވެ. 

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގައި ވާދަކުރާނެކަމަށް ސާފްގެ ހުރިހާ ގައުމުތަކުން މިހާތަނަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެފަހުން ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް ބާއްވާފައިވަނީ 2018ވަނަ އަހަރުގައި ބަންގްލަދޭޝްގައެވެ. އެފަހަރު ރާއްޖެއިން ތަށި ކާމިޔާބުކުރީ ފައިނަލްގައި އިންޑިއާ ބަލިކޮށްގެންނެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު