ADS BY PIZZA KITCHEN

އައްޑޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އެމްޑީޕީން އަބަދުވެސް ދެނީ ކެހި: ޑރ.ޖަމީލް

- 3 weeks ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އައްޑޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރުންނާއި އެމްޑީޕީން އަބަދުވެސް ދެނީ ކެހިކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެބޭފުޅާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ މިއަދު ކުރެެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

ޑރ.ޖަމީލް ވިދާޅުވީ ފުލުހުންގެ އާ ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަކީ ބަދަލުހިފުންކަމަށާއި ޤަޢުމެއްގެ ގޮތުގައި މިއީ ވަރަށް ނާތަހުޒީބު ޢަމަލްތަކެއްކަމަށެވެ. އަދި އެމްޑީޕީން އިސްނަގައި ހުނަރުވެރި ޒުވާނުންގެ މުޞްތަޤްބަލް ކަތިލުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރުމަކީ ލަދުވެތި ޢަމަލެއްކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"ވަޢުދުވި މިނިވަން، ވަޒީފާގެ ބިރުވެރިކަން ނެތް މުޖުތަމަޢު ކޮބާ؟" ޑރ.ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެބޭފުޅާ ވަނީ މިއަދު ޝިކާރައަކަށްވީ އިއްޔެ ރިޓަޔަރވެވަޑައިގެންނެވި އޭސީޕީ ޑރ.ފައިރޫޝް ކަމަށާއި، މާދަމާ ވަނީ ކާކުތޯ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ. އަދި ދިވެހި ޤަޢުމަށާއި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް މި ސަރުކާރުންނާއި އެމްޑީޕީން އަބަދުވެސް ދެނީ ކެހިކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

100%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

hOwq bonDibatq ހޯއް

ހަބަރު