ADS BY PIZZA KITCHEN

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އިސްލާހްކުރަން ޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި: އަނާރާ

- 2 weeks ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އިސްލާޙްކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އަނާރާ މިހެން ވިދާޅުވީ، އަދާލަތު ޕާޓީ އިން މިމަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެ ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން މީޑިއާގައި ގިނަ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައެވެ.

ވަކިބަޔަކަށް ނިސްބަތްނުކޮށް ޓްވިޓްކުރައްވަމުން އަނާރާ ވިދާޅުވީ، ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އިސްލާޙްކުރަންޖެހޭ މުޙިންމު ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަންކަން ދިރާސާ ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

"ލިބުނު ތަޖުރިބާގެ ޢަލީގައި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ޢިސްލާހްކުރަންޖެހޭ މުޙިންމު ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.އެކަންކަން ދިރާސާ ކުރާނަމެވެ.އުންމީދަކީ އިސްލާޙީ ހެޔޮބަދަލުތަކެއް އައުމެވެ." އަނާރާގެ ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މި ޓްވީޓަށް ރައްދުދެއްވަމުން ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ހުސައިން ޢަރީފް ވިދާޅުވީ،އަދުލު އިންސާފާއި ހަމަހަމަކަ،މާއި، ލަދުޙަޔާތުގެ ޒައްރެއްގެ މިންވަރުވެސް ވެރީންގެ ކިބައިން ފެނިނުލައްވާ ކަމަށާއި މިޤައުމުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ވެރިން އިސްލާހް ކުރުން ކަމަށެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް
ADS BY COCA COLA

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު