ADS BY PIZZA KITCHEN

ޢާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން އެޗްޑީސީން ޕާކްވޮލީ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

- 1 week ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕްރޭޝަން (އެޗް.ޑީ.ސީ) ގެ ފަރާތުން ޢާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ވޮލީ މުބާރާތެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

"މައި ހުޅުމާލެ ޕާކްވޮލީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް" ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ އެ މުބާރާތް އޮންނާނީ މިމަހުގެ 21 އިން 23 އަށް ހުޅުމާލޭ ޕާކް ބީޗް ވޮލީ ބޯޅަ ކޯޓުގައެވެ.މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މިމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ހުޅުވާލައިފައި ވީނަމަވެސް، ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކުގެ ޢަދަދަށް ބެލުމަށްފަހު އެމުއްދަތު އިތުރު ކުރާނެ ކަމަށް އެޗްޑީސީ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަންހެން ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ޓީމުތަކަށް ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މިމުބާރާތުގައި ކޮންމެ ޓީމެއްގައިވެސް ފަސް ކުޅުންތެރިންގެ ނަންޖެހޭއިރު، އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ހަމައެކަނި ފިރިހެން ޓީމުތަކަށް އެކަންޏެވެ.

އެއުސޫލުގައިވާ ގޮތުން ފިރިހެން ޓީމުތަކުގައި 35 އަހަރުން ދަށުގެ އެއް ކުޅުންތެރިއަކާއި، 45 އަހަރުން މަތީގެ އެއް ކުޅުންތެރިއެއްގެ ނަން ޖަހަން ޖެހެއެވެ.

މިމުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، ފެޑެރޭޝަން އޮފް އިންޓަރނޭޝަނަލް ވޮލީބޯލް (އެފްއައިވީބީ) ގެ ޕާކްވޮލީ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު