ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް މުންދު ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

- 1 month ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ) ގެ ނައިބް ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަރީފް (މުންދު) ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ޙާޒިރުވާން އަންގައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މުންދު ފުލުހަށް ޙާޒިރުކުރަން އަންގާފައިވަނީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ރަހުނު ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާޙިމް ޢަމީރު ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެއް ލީކުވި މައްސަލައިގައި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެސިޓީ މުންދުގެ ފޭސްބުކްގައި ޝާޢިޢުކޮށްފައިވާއިރު، ފުލުހުންގެ ތަހްޤީޤަށް މީގެ ކުރިންވެސ ޙާޒިރުކޮށްފައިވެއެވެ.އަދި އެމައްސަލަ މިހާރު ފުލުހުން ބަލަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އަމީރުގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށް ކަމަށްވެސް މުންދު ތުޙުމަތުކުރައްވައެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ވިދާޅުވީ މުޙައްމަދު ޝަރީފް ފުލުހުންގެ ޢިދާރާއަށް ޙާޒިރުވާން އަންގާފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރު ފަހު 15:00 ގައި ކަމަށެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު