ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ޕާޓީތަކާއި ހަފްލާތައް ބޭއްވުންވެސް މަނާކޮށްފި

- 2 months ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވުމާއެކު ރޭ ހަރުކަށިކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅާއެކު މާލެ ސަރަހައްދުގައި ޕާޓީތަކާއި ހަފުލާތަކާއި ރަސްމިއްޔާތުތައް ބޭއްވުން އަނެއްކާވެސް މަނާވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު ސޮއިކުރައްވައި ރޭ ނެރެފައިވާ އެންގުމެއްގައި ބުނީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ޕާޓީތަކާއި ހަފްލާތަކާއި ރަސްމިއްޔާތުތައް ބޭއްވުން މިހިނދުން ފެށިގެން މަނާކުރާ ކަމަށެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ޕާޓީއާއި ހަފްލާ ބޭއްވުމަށް ހުއްދަ ދެވިފައިވަނީ، މިދިޔަ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ޕާޓީތަކާއި ހަފްލާ ބޭއްވުމަށް ހުއްދަދެވުނު ފަހުން މިފަދަ ތަންތަނުން އުފެދޭ ކޮވިޑް-19 ކްލަސްޓާސްތަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ދާދި ފަހުން މާލޭގައި ބޭއްވި ޕާޓީއެއްގެ ތެރެއިން 100 ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފަވާއިރު އިއްޔެ ޕޮސިޓިވްވި ގިނަ ފަރާތްތަކެއްވެސް ޕޮސިޓިވް ވެފައިވަނީ މިފަދަ ހަފްލާއަކުންނެވެ.

ޕާޓީތަކާއި ހަފްލާބޭއްވުން ހުއްޓުވުމުގެ އިތުރުން ރެއިން ފެށިގެން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ރޭގަނޑު 00:00 އިން ފެށިގެން ފަތިހު 04:30އާ ދެމެދު މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ވެހިކަލްތަކާ އާންމުންނަށް މަގުމަތީގައި ނޫޅެވޭނެގޮތަށް ކާފިއު ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިމަހުގެ 29ވަނަ ދުވަހުން ރާއްޖެއިން ބޭރުން އެތެރެވާ ފަތުރުވެރިން ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ދިހަ ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކަރަންޓީންވާންޖެހޭނެއެވެ. އަދި ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދުން ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތައްވެސް ކަރަންޓީންވާން ޖެހޭނެއެވެ.

އެޗް.ޕީ.އޭއިން ޢާންމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އިއްޔެގެ އިރުއޮއްސި 6 ޖެހުމާއި ހަމައަށް މިބައްޔަށް 145 މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މާލޭ ސަރަހައްދުން ޕޮޒިޓިވްވި 93 މީހަކާއި، މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން ޕޮޒިޓިވްވި 14 މީހަކާއި ރިސޯޓުތަކުން ޕޮޒިޓިވްވި 36 މީހެއްގެ އިތުރުން ލިވްއަބޯޑްތަކުން ޕޮޒިޓިވްވި 2 މީހަކު ހިމެނެއެވެ.

މިއާއެކު މިހާތަނަށް މިބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 15،247 އަށް އަރާފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން 93 މީހަކަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަނީ ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ.

މިބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 13،916 އަށް އަރާފައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު