ADS BY PIZZA KITCHEN

އާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު 4 އެޕްރީލްގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދިއުމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ އާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު 4 އެޕްރީލް 2021ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY EHEE

މިކަން ވަނީ ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް ސޮއިކުރައްވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިއުކުރައްވާފައެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗްމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަނީ އާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއް އިޢުލާނުކޮށްފައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY OOREDOO

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު