ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

މަންޓާ އެއަރގެ ފްލީޓަށް އިތުރު ސީޕްލޭނެއް!

- 2 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާގައި ބާރުމިނެއްގައި ކުރިއަރަމުންދާ މަންޓާ އެއަރގެ ފްލީޓަށް އިތުރު ސީޕްލޭނެއް ތަޢާރަފުކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY VOICE EURO COVERAGE

ކެނެޑާގެ ކެލްގަރީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ދިގު ދަތުރެއް ކުރުމަށްފަހު އަންނަ ބުދަ ދުވަހުގައި މި ސީޕްލޭން ރާއްޖެއަށް އަންނާނެކަމަށް މަންޓާ އެއަރއިން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ. މިއީ އެ ކުންފުނީގެ ސީޕްލޭން ދަތުރުފަތުރުގައި މިހާރުވެސް ބޭނުންކުރަމުންދާ ޑީއެޗްސީ-6 ޓްވިން އޮޓާ މަރުކާގެ ބޯޓެކެވެ.

މި ބޯޓް ގެނެވުމާއެކު މަންޓާގެ ފްލީޓްގައި ޖުމްލަ 8 ސީޕްލޭން އޮންނާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކަށް އެ އެއަރލައިނުން ދަނީ އޭޓީއާރު 72 މަރުކާގެ ތިން މަތިންދާބޯޓެއް ބޭނުންކުރަމުންނެވެ.

މަންޓާ އެއާގެ ސީޕްލޭންތައް ދަތުރުކުރާނީ ޝެޑިއުލްކޮށެވެ. މި ފްލައިޓްތަކުން ދަތުރުކުރައްވަން ބޭނުންވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ކުރިން ޓިކެޓް ބުކްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު