ADS BY INTERNATIONAL AID

އެމްޑީޕީން ކެނޑިނޭޅި ދަނީ އީސީއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި، ފޮށިތަކުގެ ނަތީޖާ ބަދަލު ކުރަމުން: ޝިޔާމް

- 3 weeks ago 1 - އައިޝަތު އަހުމަދު

އެމްޑީޕީން ކެނޑިނޭޅި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ ފޮށިތަކުގެ ނަތީޖާ ބަދަލު ކުރަމުން ދާ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

ADS BY PIZZA KITCHEN

ޝިޔާމް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކުރެެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ.ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ، އެ ޕާޓީއަށް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ލިބުނީ ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ކަމަށާއި، އެކާމިޔާބީއަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ނަސްރެއް ކަމަށެވެ.

"ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ލިބުނީ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް. އަދި އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުު ނަސްރެއް."، ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ، މިހާރު ވެރިކަން ކުރާ އެމްޑީޕީން ކެނޑިނޭޅު އިލެންޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި ފޮށިތަކުގެ ނަތީޖާ ބަދަލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ބޮޑެތި ސިޓީތަކުގެ ފަރަޤު ކުޑަ ނަތީޖާތައް ބަދަލުކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އިއްޔެ ބޭއްވި އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމުން ވަނީ މާލޭ މޭޔަރުކަމާއި، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މެޖޯރިޓީ ހޯދާފައެވެ. އަދި މިހާތަނަށް 9 އަތޮޅެއްގެ ރައީސްކަން ވެސް ޕީޕީއެމުން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

ވަގުންގެ ފޮށި ބާރަށް ބަންނާނެޔޭ ބުނާބީދައިން ގަހަކުންފަތެން ހެލިޔަސް ފަހަތުން މަގޭއަންނަހެން ހީވެޔޭ 5އަހަރު ވަން ތެލުންނާއި،އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ވައްކަންކުރީމަ ހީވެދާނެ ތިޔަހެން ހައިރާންވާކަން ނުޖެހޭ!

ހަބަރު