ADS BY PROSSIMO

މާލޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އެފްއެސްއެމްގެ ފިއުލް ޝެޑްތައް ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް ބަދަލުކޮށްފި

- 3 weeks ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

މިފެށުނު ރޯދަ މަހު މާލޭ ސިޓީގައި ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް (އެފްއެސްއެމް)ގެ ފިއުލް ޝެޑްތައް އޮޕަރޭޓްކުރާ ގަޑިތައް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY EHEE

އެފްއެސްއެމްއިން ބުނީ މިއަދު، ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތައް ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ މެންދުރު ފަހު 2:00 އިން ފެށިގެން ކަމަށެވެ. އަދި ޝެޑްތައް ބަންދު ކުރާނީ މެންދަމު 12:00 ގައި ކަމަށެވެ.

އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 10:00 އިން ފެށިގެން ހަވީރު 5:00 އަށް އަދި ރޭގަނޑު 8:30 އިން މެންދަމު 12:00 އަށް އެ ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ޝެޑެއް ހުޅުވާފައި ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. 

އަދި ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކު މެންދުރު ފަހު 2:00 އިން 5:00 އަށް އަދި ރޭގަނޑު 8:30 އިން 12:00 އަށް ޝެޑްތައް ހުޅުވާފައި ހުންނާނެ ކަމަށްވެސް އެކުންފުނިން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު