ADS BY INTERNATIONAL AID

އިދިކޮޅުގެ މުޒާހަރާގެ ތެރެއަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަދެވަޑައިގަތުމުން ފައްސަވާލައިފި

- 3 weeks ago 0 - ހަނާން ހުސައިން

ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އޮޅުވާލުުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ބުނެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ވަދެ އިދިިކޮޅު ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއަށް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވަދެވަޑައިގެންފިއެވެ.

ADS BY PIZZA KITCHEN

ރައީސް ނަޝީދު އެއްވުމުގެ ތެރެއަށް ވަދެވަޑައިގެން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނާއި ޖަދަލު ކުރައްވާ މަންޒަރު ވަނީ ފެނިފައެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގްރޫޕެއްގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބާޖަމާލުއްދީނަށް ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހުނީ އެތަނުން ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ނެރުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ހައްލުވީ 30 ވަރަކަށް މިނެޓް، އެކަމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ފަހުން ކަމަށްވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. 

ނަމަވެސް އަބްދުއްރަހީމްގެ ވާހަކަ ތަފާތެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރައީސް ނަޝީދު މަސައްކަތް ކުރެއްވީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އޮޅުވާލުމަށެވެ. އިންތިޚާބީ މަރުކަޒު ކައިރީގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނައިރު، އެ ސަރަހައްދުގައި އިރު އަރަންދެން ތިބެން ޖެހުނަސް، ވޯޓު އޮޅުވައިލުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެއްވާނެ ކަމަށްވެސް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އޮޅުވާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އިދިކޮޅުން އީސީއަށްވަދެ އަޑު އުފުލަމުން އަންނައިރު، ބައެއް ވޯޓު ފޮށިތައް އަލުން ގުނުމަށް އީސީން ވަނީ ނިންމައިފައެެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު