ADS BY PIZZA KITCHEN

މިއަދުން ފެށިގެން ސިނޮފާމް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހަމުންގެންދާނެ!

- 2 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ވެކްސިން ޖެހުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ޤައުމީ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން، ޗައިނާއިން ހަދިޔާކުރި ސިނޮފާމް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހުން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY VOICE EURO COVERAGE

އެގޮތުން މިއަދުން ފެށިގެން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 10:00 އިން ފެށިގެން މެންދުރު 12:00 ޖެހުމާއި ހަަމައަށް، ރޯދައަށް ނުހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުމާލޭގެ ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ސިނޮފާމް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ދެމުންގެންދާނެއެވެ. އަދި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒްދޭން ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތަކީ ރޭގަނޑު 8:30 އިން ފެށިގެން 11:00 ޖެހުމާއި ހަމައަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މާލޭގައިވެސް ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒްދޭން ވަނީ ޚާއްޞަ މަރުކަޒެއް ކަނޑައަޅާފައެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ރޭގަނޑު 9:00 އިން ފެށިގެން 11:30 އާއި ހަމައަށް ވެކްސިން ޖަހައިދެމުން ގެންދާނެއެވެ.

މިއަދު ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ދެމުންގެންދާނީ، މިދިޔަ މާރިޗު މަހުގެ 22 އަދި 23ގައި ސިނޮފާމް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ޗައިނާގައި އުފައްދާފައިވާ ސިނޮފާމް ވެކްސިނަކީ އިންއެކްޓިވޭޓެޑް ވެކްސިނެކެވެ. މީގެ މާނައަކީ މި ވެކްސިން ޖެހުމުން ހަށިގަނޑަށް ވަންނަ މަރާލެވިފައިވާ ވައިރަލް ޕާޓިކަލްތަކުން، ހަށިގަނޑުގައި އެ ވައިރަސް އުފެދުން ހުއްޓުވާ ދިފާޢީ ނިޒާމް ކޮރޯނާ ވައިރަހާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އާދަކުރުވައެވެ. އިންއެކްޓިވޭޓެޑް ވެކްސިން ނިޒާމަކީ، ޕޯލިއޯ ފަދަ ބަލިތަކާ ދެކޮޅަށްވެސް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނިޒާމެކެވެ. މިއީ ދެ ޑޯޒް ހިމެނޭ ވެކްސިނެކެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު