ADS BY PIZZA KITCHEN

އެލްއެފް ފުޓްސަލް ކަޕް 2021: މެޗް ޑޭ 2 ފޯރިއާއެކު ނިންމާލައިފި!

- 1 week ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ހުޅުމާލޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދެ ޖަމުޢިއްޔާއެއްކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް ޔޫތު އަދި ހުޅުމާލެ ޔޫތު މޫވްމެންޓްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ "އެލްއެފް ފުޓްސަލް ކަޕް 2021" މެޗް ޑޭ 2 ފޯރިއާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ.

ADS BY PIZZA KITCHEN

ހުޅުމާލޭ ރެހެންދި ޓާފްގައި ކުރިއަށްގެންދާ މި މުބާރާތުގައި ރޭ ވަނީ ޖުމްލަ ހަ މެޗް ކުޅެފައެވެ. އެގޮތުން ރޭ މި މުބާރާތް ފެށި ފޯރިގަދަ މެޗްގައި ވާދަކޮށްފައިވަނީ އައްޔަނި އެފްސީ އަދި އެފްސީ ސުޕާބްސްއެވެ. މި މެޗް 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ އައްޔަނި އެފްސީ އެވެ.

މި މުބާރާތުގެ މެޗް ޑޭ 2ގައި ކުޅެވުނު އެހެން މެޗްތަކުގެ ނަތީޖާތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

2. އެފްސީ ދާއެޅުން 2-1 ހުސް އޭޖްސް.

3. ބީޖީ ޖޫނިއާސް 0-10 އެފްސީ ލެވެލް. މިމެޗުގައި 5 ގޯލު ޖަހާފައިވަނީ އެފްސީ ލެވެލްގެ ޢަލީ ޝިފާޢުއެވެ.

4. ޕޮލިސް ކްލަބް 4-2 އެޗްއެފްޓީ ޔޫތު. މި މެޗުގެ 3 ގޯލު ޖަހާފައިވަނީ ޕޮލިސް ކްލަބުގެ ޢަލީ ރިޝްވާން އަޙްމަދެވެ.

5. އެލް ބްރަދާސް 1-1 އެފްސީ ލުޕިން.

6. ކުލަބު ޕީކޭ 3-4 ޖީބީ ސްޕޯޓްސް.

މިރޭވެސް މި މުބާރާތުގެ ކުޅުން ހުޅުމާލޭ ރެހެންދި ޓާފްގައި ރޭގަނޑު 9:30 އިން ފެށިގެން އޮންނާނެއެވެ. މި މުބާރާތުގެ 6 މެޗެއް މިރޭ އޮންނައިރު، މި މެޗްތައް މޯލްޑިވްސް ޔޫތުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ގެނެސްދޭނެއެވެ.

އެލްއެފް ފުޓްސަލް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 50،000 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ރަނަރަޕް ޓީމަށް 25،000 ރުފިޔާވެސް ދޭން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މި މުބާރާތުގެ އޮފިޝަލް މީޑިޔާ ޕާޓްނަރަކީ "ވޮއިސް" އެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު