ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ރާއްޖެއަށް ދެން އާދެވޭނީ ނެގެޓިވް ޕީސީއާރް ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާއާއެކު

- 5 days ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ބޭރުން ރާއްޖެ އަންނަ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ޕީސީއާރް ނެގެޓިވް ޓެސްޓް ނަތީޖާ ގެންނަން ޖެހޭގޮތަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނެސްފިއެވެ.

ADS BY PIZZA KITCHEN

ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު ސޮއިކުރައްވާ ނެެރެފައިވާ އެންގުމެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖެ އަންނަ މީހުން 96 ގަޑިއިރުނުވާ ކޮވިޑް ނެގެޓިވް ނަތީޖާ ގެންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭގެތެރޭގައި އެއް އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިން ނުހިމެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މެއި މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. އެހެން ކަމުން މިމަހުގެ ތިނަކުން ފެށިގެން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން، ޓޫރިސްޓުންނާއި ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ރާއްޖެއަށް އަންނަ ހުރިހާ އެންމެން ވެސް 96 ގަޑިއިރު ނުވާ ޕީސީއާރު ނެގެޓިވް ނަތީޖާއެއް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ނެރެފައިވާ އެންގުމުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިމިވަނީ ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު ރެކޯޑު އަދަދަކަށް ފެންނަން ފަށާފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އެގޮތުން އިއްޔެވެސް 465 ކޭސް ރާއްޖެއިން ވަނީ ރެކޯޑުކުރެވިފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު