ADS BY PROSSIMO

މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ރޭގަނޑު 12އިން ފަތިހު 4އަށް ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާކޮށްފި

- 3 days ago 0 - ފަތޯނާ ފާއިޒް

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އަޅާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ރޭގަނޑު 12:00އިން ފަތިހު 4:00އަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާކޮށްފިއެވެ.

ADS BY EHEE

ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައިވާއިރު، ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ވަނީ ނިންމައިފައެވެ. މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ އެޗްއީއޯސީން މިހާރު ކުރިއަށްދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި، އިއްޔެ އެކަނިވެސް 508 މީހަކު ވަނީ މިބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. މިއީ ރެކޯޑް އަދަދެކެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު