ADS BY PROSSIMO

ޞިއްޙީ ނިޒާމަށް ނުކަތާވަރަށް ހާލަތު ގޯސްވެދާނެ: ޑރ.މުފްލިޙާ

- 2 days ago 0 - ފަތޯނާ ފާއިޒް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު ގޯސްވެ، ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމަށް ނުކަތާ ވަރަށް ހާލަތު ގޯސްވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ބުނެފިއެެވެ.

ADS BY PIZZA KITCHEN

އެޗްއީއޯސީގައި ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން، އައިޖީއެމްއެޗްގެ ކޮންސަލްޓެންޓް ރޭޑިއޮލޮޖިސްޓް، ފާޠިމަތު މުފްލިޙާ ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ވަރަށް ގޯސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޑޮކްޓަރު ވަނީ އިންޑިއާއާއި ނޭޕާލްފަދަ ޤައުމުތަކުން ފެންނަ ފަދަ މަންޒަރެއް ރާއްޖެއިން ފެނިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައުފައެވެ.

މީގެ ދެހަފުތާ ކުރިން، ބަލި ޖެހިގެން ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި އެޑްމިޓް ކުރި މީހުންގެ އަދަދު 60ގައި ހުރިއިރު، އެ އަދަދު މިހާރު ތިން ގުނަ އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެެވެ.

މިގޮތަށް ހާލަތު ގޯސްވަމުންދާނަމަ، އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް މަދުވެ، ޞިއްޙީ ނިޒާމަށް ބޮޑު ބުރައަކަށް ވެގެން ދިޔުމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށްވެސް ޑރ.މުފްލިޙާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު