ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

މިރޭގެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފްގެ އެލަރޓް ސްޓޭޓަސް މަތިކޮށްފި

- 1 month ago 0 - ފަހީމް

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް މިރޭ ދިން ހަމަލާ އާއި ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ އެލަރޓް ސްޓޭޓަސް މަތިކޮށްފިއެވެ.

ADS BY VOICE EURO COVERAGE

އެމްއެންޑީއެފުން ދެންމެ ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު، ކެނެރީމަގުގެ ކޮޅުން މަޖީދީމަގާ ވީ ކޮޅުން އެ މަނިކުފާނު ކާރަށް އަރާވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް އެއްޗެއް ގޮއްވާލައި، އެމަނިކުފާނުގެ ހަށިކޮޅަށް ގެއްލުން ލިބުމާއި ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފުން އަންނަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން ކަމަށެވެ.

އަދި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފްގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެލާޓް ސްޓޭޓަސްވެސް މަތިކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިރޭގެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ހާދިސާ ހިނގި ސަރަޙައްދުގައި ސިފައިންދަނީ ހަތިޔާރާއިއެކު އެސަރަޙައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. މިހާދިސާގައި ރައީސް ނަޝީދަށްވެސް އަނިޔާވެފައިވާއިރު އިތުރު 2 ބިދޭސީއަކަށްވެސް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް ވަނީ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު