ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

އިޒްރޭލުގެ އަތުން މޮޑާނާ ވެކްސިން ހޯދުމަށް އެދިފައެއް ނުވާނެ: ޚާރިޖިއްޔާ

- 1 month ago 14 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19އާއި ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރާ މޮޑާނާ ވެކްސިން ދިނުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އިޒްރޭލުގައި އެދިފައިނުވާނެކަމަށް ބުނެފިއެވެ. 

ADS BY SIM SIM MOBILE

އިޒްރޭލުގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާއެއްކަމަށްވާ "ކާން ނިއުސް"އާއި ހަވާލާދީ މަޝްހޫރު ބްލޫމްބާރގް ނިއުސްގައި މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހުގެ ތެރޭގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، އިޒްރޭލުން ވަނީ ޖުމްލަ 19 ގައުމަކަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ހަދިޔާކުރަން ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން 1000 އަދި 5000އާއި ދެމެދުގެ އަދަދެއްގެ މޮޑާނާ ބްރޭންޑްގެ ވެކްސިން ޑޯޒްތައް ލިބޭ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި، އެ ޚަބަރުގެ ތެރެއިން ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަންވެސް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މޮޑާނާ ވެކްސިނަކީ މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ވެކްސިނެއްވެސް ނޫނެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން "ވޮއިސް"އިން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޑިރެކްޓަރ މިއުވާން މުހައްމަދު ވަނީ، ދިވެހިރާއްޖެއިން އިޒްރޭލުގެ ކިބައިން މޮޑާނާ ވެކްސިނަަށް އެދިފައި ނުވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. 

އިޒްރޭލުން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ހަދިޔާކޮށްފައިވަނީ ގުއެޓަމާލާ އަދި ހޮންޑިއުރާސްއަށެވެ. މި ދެގައުމަކީވެސް އިޒްރޭލުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ތާއިދުކުރާ ދެގައުމެވެ. އިޒްރޭލުން އެހެން ގައުމުތަކަށް ވެކްސިން ހަދިޔާކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތަށް ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނެތަންހާޔޫގެ ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެ، އެކަމުގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ވަކިގޮތެއް ނިންމަންދެން އެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުން ވަނީ ހުއްޓުވާލާފައެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
14 ކޮމެންޓް

ބޭނުންނުކޮންދިނީމަވީނު

ހަބަރު