ADS BY PIZZA KITCHEN

ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ޖެއްސުން ކުރުމުގެ ތެރެއިން ހޯދޭނެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނޯންނާނެ: ޢަލީ ޙުސައިން

- 1 month ago 1 - ފަހީމް

ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ޖެއްސުން ކުރުމުގެ ތެރެއިން ހޯދޭނެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY VOICE

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް މެއި 6 ވަނަ ދުވަހު ދިން ހަމަލާގެ މައްސަލައަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ، ޢަލީ ޙުސައިން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އެ ހަމަލާއަށް ފަންޑުކުރި މީހާ ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ މުއައްސަސާތަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން ކަމަށެވެ.

އަދި ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ޖެއްސުން ކުރުމުގެ ތެރޭން ހޯދޭނެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ވެސް ޢަލީ ޙުސައިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ޢަލީ ޙުސައިން މިފަދައިން ވިދާޅުވީ، ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގައި އަޑީގައި ތިބި ފަރާތްތައް ހޯދުން ލަސްވާތީ ގިނަ ބަޔަކު އެކަމުގެ ޝަކުވާ އުފުލަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް ސެކިއުރިޓީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދަތިވާހަކަ އެމަނިކުފާނަށް ކުރިން އެންގިކަމަށް ބުނެ އެމްއެންޑީއެފްގެ އިސް އޮފިޝަލަކާއި ހަވާލާދީ ލިޔެފައިވާ ލިޔުމަކާއި ގުޅިގެން، އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންގެ ފާޑުކިޔުން އެމްއެންޑީއެފަށް ވަނީ މި ދަނޑިވަޅު ވަރަށް ބޮޑަށް އަމާޒުވެފައެވެ. އެގޮތުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވެސް އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން މިއަދު ވަނީ އެމްއެންޑީއެފަށާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަށްވެސް ފާޑުވިދާޅުފައެވެ.

ފޮޓޯ: ސަން

0%

0%

100%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

އެލިސްޓައް ންންއެރިފަހުން ތިވަރައްތިޔަތެޅެނީ އެހަގީގަތަކައްވާތީބާ

ހަބަރު