ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ބޮންގޮއްވާލި ވަގުތުގައި ކައިރީގައި ތިބި އޮފިސަރުންނަށް ބަސް ނުބުނެވޭގޮތް ހެދުމަކީ ބޭއިންސާފެއް: ރައީސް ނަޝީދު

- 1 month ago 2 - ފަހީމް

މިދިޔަ މަހުގެ 6ވަނަ ދުވަހުގައި އެމަނިކުފާނު އަވަހާރަކޮށްލަން ބޮމުގެ ހަމަލާދިން ވަގުތުގައި ކައިރީގައި މޮޅު ކުދިންގެ ބަސް ނުބުނެވޭ ގޮތަށް ވެރިން ނިންމައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY OOREDOO

މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމެޓީއަށް ވަކިވަކި ސިފައިން މަޢުލޫމާތު ނުދޭނެ ކަމަށްބުނެ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން ބުނެފައިވަނިކޮށް ރައީސް ނަޝީދު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އާންމު ސިފައިން ކަންކުރި ފުރިހަމަ ގޮތް ގެއްލުވާލުމަށް "ޓޮޕް ބްރާސް" ނުވަތަ އިސް ބޭފުޅުން އެއްވެސް ނިންމުމެއް ނިންމައިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ރައީސް ނަޝީދު މަރާލުމަށް ބޮން ގޮއްވާލި ވަގުތު ކައިރީތިބި މޮޅު ކުދިންގެ ބަސް ނުބުނެވޭ ގޮތަށް ކަންކަން ނިންމުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ބޭއިންސާފެއް ކަމަށްވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ ސެކިއުރިޓީ ބްރީޗްވި ގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީން އެކުލަވާލާ އިންކުއަރީއަށް ވަކިވަކި ސިފައިން ޙާޟިރު ކޮށްދޭން އެދުމުން އެގޮތަށް އެކަން ކޮށް ނުދެވޭނެކަން އެމްއެންޑީއެފުން މަޖިލީހަށް އެނގުމުން އެކަމާ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން އަންނަނީ ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް މިފަދަ ހަމަލާއެއްގެ ނުރައްކާ އޮތްކަން ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަޙުމަދު ދީދީއާއި ޙިއްސާ ކުރެއްވިކަން އިލްޔާސް ހާމަ ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ މާރިޔާގެ އިސްތިއުފާއަށްވެސް ގޮވަމުންނެވެ. 

100%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
2 ކޮމެންޓް

ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް އެމީހުން ބަޔާންދޭނެއެވެ. އެކަމަކު ނަޝީދު ބޯއީސް ހިންގާ ތަހުގީކަކަށް ނޫނެވެ.

މީ އަޅެ ބޮޑު މޮޔައެއްތަށް؟

ހަބަރު