ADS BY PIZZA KITCHEN

މޮރީނިއޯ އަކީ ޝަޚުސިއްޔަތެއް: އިބްރަހީމޮވިޗް

- 2 weeks ago 0 - އަމީން

މޮރީނިއޯ އަކީ ވަރުގަދަ ޝަޚުސިއްޔަތެއް ކަމަށާއި މޮރީނިއޯ ބުނާ ކޮންމެ އެއްޗެއްގެ އަސަރު މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރިގެންދާ ކަމަށް ސްވިޑްންއަށް ނިސްބަތްވާ މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިޔާ އިބްރަހީމޮވިޗް ބުނެފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އިންޓަ މިލާން އަދި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގައި މޮރީނިއޯއާއެކު މަސައްކަތްކޮށް ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައިވާ އިބްރަހީމޮވިޗް މިހެން ބުނެފައިވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ރޯމާގެ ހެޑް ކޯޗުގެ މަޤާމުން މޮރީނިއޯ ފެނުމައި ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ.

އިޓަލީ ލީގަށް މޮރީނިއޯ އަނބުރާ އައުމަކީ ރަނގަޅު ފާލެއް ކަމަށްވެސް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ. އޭނާއެކޭ އެއްފަދައިން މޮރީނިއޯ މިފަހަރު ގުޅުނީ ކާމިޔާބީތައް ހޯދަން އެންމެ ފަސޭހަ ކުލަބަކާއި ނޫން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެއީ މޮރީނިއޯ އަށް އޮތް ވަރުގަދަ ޗެލެންޖެއް ކަމަށްވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އޭސީ މިލާންއަށް ކުޅެމުން އަންނަ އުމުރުން 39 އަހަރުގެ އިބްރަހީމޮވިޗް ވަނީ އެ ކުލަބު ޗެންޕިއަންސް ލީގަށް ކޮލިފައިކޮށް ދިނުމުގައި މުހިންމު ދައަރެއް އަދާކޮށްފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން އޭސީ މިލާންވަނީ ނިމިދިޔަ ސީޒަނުގައި ލީގު ތައްޓަށްވެސް ވާދަކޮށްފައެވެ.

އޭސީ މިލާނައި އިބްރަހީމޮވިޗް ގުޅުމަކީ އެ ކުލަބުގެ ފަނޑުވެފައިވާ ނަން ގަދަވެ އައު ރަން ޒަމާނެއްގެ ފެށުންކަމަށް ފުޓްބޯޅައަށް ލޯބިކުރާ ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ. 

66%

33%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް
ADS BY COCA COLA

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު