ADS BY PIZZA KITCHEN

2018 ގައި އެމްޑީޕީން ވެރިކަމަށް އައީ 12 މެންބަރުންގެ ފޮޓޯ ވިއްކައިގެން: ލަތީފު

- 2 weeks ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

2018 ވަނަ އަހަރު އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް އައީ ބާރަ މެމްބަރުންގެ ފޮޓޯ ވިއްކައިގެންކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު ޢަބުދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ފާޑު ވިދާޅު ވެއްޖެއެވެ.

ADS BY SIM SIM MOBILE

ލަޠީފު މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ނަޝީދު ޖަލުން މިނިވަން ކުރީވެސް 12 އެމްޕީގެ މަސައްކަތުން ކަމަށާއި، އަދި އެ 12 އެމްޕީންނަށް ދާއިރާގެ ގޮނޑި ދޭނެކަމަށް ބުނެ، ނަޝީދު ފަހުން ކަންކުރިގޮތްވެސް މިވަގުތު ހަނދާންކޮށްލުން ރަނގަޅުކަމުގައި ލަތީފު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

"2018 ގައި އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް އައީ ވެސް 12 އެމްޕީންގެ ފޮޓޯ ވިއްކައިގެން. އަދި ނަޝީދު ޖަލުން މިނިވަންކުރީވެސް 12 އެމްޕީންގެ މަސައްކަތުން. އެ 12 އެމްޕީންނަށް ދާއިރާގެ މަޖިލިސް ގޮނޑި ދޭނެ ކަމަށް ނަޝީދު ވަޢުދުވެފައި ފަހުން ކަންތައް ކުރި ގޮތްވެސް މިވަގުތު ހަނދާންކޮށްލުން ރަނގަޅު."، ލަޠީފުގެ ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ފަހުކޮޅުގައި ލަޠީފު ވަނީ އޭރުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާއި ގުޅި، އޭރުގެ ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް މިފަހުން އަނެއްކާވެސް ލަޠީފު ދަނީ ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތަކުން ފެންނަމުންނެވެ.

0%

0%

100%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު