ADS BY VOICE EURO COVERAGE

ދިރާސީ އަހަރު ނިމެންދެން އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދެނީ

- 2 weeks ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

މި ދިރާސީ އަހަރު ނިމެންދެން މާލެ ސަރަޙައްދުގެ ސްކޫލްތައް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށްގެންދަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ޢިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ދިރާސީ އަހަރު ނިމެންދެން ކއޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ކޮވިޑްގެ ޙާލަތާއި ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޗަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ ލަފާގހެ މަތިން މާލެ ސަރަޙައްދުގެ ސްކޫލުތަކުގެ ހުރިހާ ގުރޭޑުތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮންލައިންކޮށް ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިގިޮތަށް ނިންމާފައިވާއިރު، ކޮވިޑް އާއި ގުޅިގެން މާލެ ސަރަޙައްދުގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީވެސް އޮންލައިންކޮށެވެ. މާލޭގެ އިތުރުން ކޮވިޑްއާއި ގުޅިގެން މޮނިޓްރިންގައި ހުރި ރަށްތަކުގައިވެސް ކިޔަވައިދެމުންދަނީ އޮންލައިންކޮށްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މިއަހަރުގެ ދިރާސީ އައު އަހަރު ނިމޭނީ މިމަހުގެ 24ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ފޮޓޯ:ޕީއެސްއެމް

0%

0%

100%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު