ADS BY OOREDOO

ޔޫރޯ 2020: ތުރުކީ ބަލިކޮށް އިޓަލީއަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

- 1 month ago 0 - މުހައްމަދު ޝާން

ތުރުކީ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިޓަލީން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY OOREDOO

އިޓަލީގެ ވެރިރަށް ރޯމްގެ ސްޓޭޑިއޯ އޮލިމްޕިކޯ ގައި ކުޅުނު މި މެޗުގައި ހޯދި މި މޮޅާއެކު މިއީ އިޓަލީއަށް ތާރީޚީ ކާމިޔާބެކެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ދެ ޓީމުންކުރެ ޓީމަކުން ލަނޑެއް ކާމިޔާބެއް ނުކުރެއެވެ. ނަމަވެސް އިޓަލީން ވަނީ ގިނަވަގުތު ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ރަނގަޅު ހަމަލާތަކެއް އުފައްދާފައެވެ.

އިޓަލީގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ފެނިގެންދިޔައީ މެޗުގެ 53 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މި ގޯލަކީ ތުރުކީގެ ޑިފެންޑަރު މެރިހް ޑެމީރާލް އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަތް ގޯލެކެވެ. މިއީ ޔޫރޯގެ ތާރީޚުގައި ވެސް ބައިކޮޅަށް ވަން ގޯލަކުން މުބާރާތް ފެށި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ތުރުކީގެ ޑިފެންސްލައިނަށް ބާރުބޮޑުކުރުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މެޗުގެ 66 ވަނަ މިނެޓްގައި ސިރޯ އިމޯބިލޭ ވަނީ އިޓަލީގެ ދެވަނަ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ. އިޓަލީގެ ތިންވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ 79 ވަނަ މިނެޓްގައި އިމޯބިލޭ ދިން ޕާހަކުން ކާމިޔާބުކުރީ ލޮރެންޒޭ އިންސިންޔޭ އެވެ.

މިއީ އިޓަލީގެ ތާރީޚުގައި ޔޫރޯގެ މެޗަކުން ތިން ގޯލުގެ ފަރަގަކުން މޮޅުވި ފުރަތަމަ ފަހަރުކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އިޓަލީ ހިމެނޭ ގްރޫޕް އޭގައި ދެން އެ ޓީމު ބައްދަލުކުރާނީ ސްވިޒަލޭންޑާއެވެ. އަދި ތުރުކީ ނުކުންނާނީ ވޭލްސްއާއެވެ.

މި މުބާރާތުގައި މާދަމާ ތިން މެޗު ކުޅޭނެއެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު