ADS BY OOREDOO

ކޮވިޑް ޖެހިގެން ފަރުވާދިން ހަތް އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ވެންޓިލޭޓަރުން ނަގައިފި

- 1 month ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ކޮވިޑް-19ގައި ހާލު ސީރިއަސްވެ ފަރުވާދެމުންދިޔަ އުމުރުން ހަތް އަހަރުގެ ކުއްޖާ ވެންޓިލޭޓަރުން ނަގާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު އެމަޖަންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY VOICE

ކޮވިޑާއި ގުޅޭ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރެއްވުމަށް މިއަދު ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ފައިސަލް ވިދަޅުވީ، ކޮވިޑް ޖެހި ޚާލު ސީރިއަސްވި ކުއްޖާގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވެ މިހާރު ވެންޓިލޭޓަރުން ނަގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފައިސަލް ވިދާޅުވީ، އެ ކުއްޖާގެ ޙާލު މިހާރު ރަނގަޅު ވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އެ ކުއްޖާ ބަލިން ރަނގަޅުވެ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު އެބައޮތް ކަމަށެެވެ.

ކޮވިޑްގައި މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ބަލިޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު މިވަނީ ހަތްދިހަ ހާހަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާފައެވެ. ޢުމުރުން ދުސްވީ މީހުންނަށް މީގެ ނުރައްކާ ވަނީ ބޮޑުވެފައިވާއިރު، މިބަލި ޖެހިގެން ރާއްޖޭަގައި ނިޔާވާ މީހުންގެ ޢަދަދުވެސް މިވަނީ އިތުރުވާން ފަށާފައެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު