ADS BY OOREDOO

ރޮނާލްޑޯގެ ރެކޯޑުތަކަށް ނިމުމެއް ނެތް، އަދިވެސް އާކުރަނީ

- 1 month ago 0 - މުހައްމަދު ޝާން

ޔޫރޯގައި ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޮނާލްޑޯ ކާމިޔާބުކުރި ދެ ލަނޑާއެކު ޔޫރޯ އަދި ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑުތަކެއް އާކޮށްފިއެވެ.

ADS BY VOICE

ރޮނާލްޑޯ ވެގެންގޮސްފައިވަނީ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތާރީޚުގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި ޕޯޗުގަލް ޤައުމީ ޓީމާއެކު ޔޫރޯގެ ފައިނަލް ބުރުގައި ފަސް ފަހަރު ކުޅެފައިވާ ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާގެ ޝަރަފް ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ހޯދާފައެވެ.

ހަންގޭރީ މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯ ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑާއެކު ޔޫރޯގައި އޭނާ ޖެހި ލަނޑުތަކުގެ އަދަދު ވަނީ 11 އަށް އަރާފައެވެ. މި ދެ ލަނޑާއެކު ރޮނާލްޑޯއަށް ވަނީ މުބާރާތުގެ ތާރީޚުގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ ޝަރަފް ހޯދާފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ރޮނާލްޑޯ ވެފައިވަނީ ޕޯޗުގަލް ޤައުމީ ޓީމަށް ލަނޑުޖަހައިދިން އެންމެ ދުވަސްވީ ކުޅުންތެރިޔާގެ ޝަރަފު ހޯދާފައެވެ. އެއީ އުމުރުން 36 އަހަރާއި 130 ދުވަހުގައި ހަންގޭރީ ކޮޅަށް ޖެހި ދެ ލަނޑާއެކު އެވެ. މި ރެކޯޑު ކުރިން އޮތީ 2018 ވަނަ އަހަރު ޕެޕޭ އަތުގައެވެ.

ގިނަބަޔަކު ގަބޫލުކޮށްގެން ތިބީ މި މުބާރާތަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފުޓުބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރޮނާލްޑޯގެ ވާހަކަތަކުން އަދިވެސް ގިނަ ރެކޯޑުތަކެއް އާކުރަން އޭނާ ބޭނުންވެއެވެ. 

މިހާރުވެސް ރޮނާލްޑޯއަކީ ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގައި މިހާރު އެކްޓިވްކޮށް ކުޅޭ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހާފައިވާ ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. ދުނިޔޭގެ ތާރީޚުގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހާފައިވާ އީރާންގެ އަލީ ދާއި ހަދާފައިވާ ރެކޯޑު އާކުރަން މިހާރު ރޮނާލްޑޯއަށް ބޭނުންވަނީ މަދު ލަނޑުތަކެކެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް
ADS BY COCA COLA

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު