ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ރައީސް ނަޝީދަށް އިންސާފު ހޯދައިނުދެވި ދައުލަތުގެ ތަރުތީބު ގެއްލިއްޖެ: ދިޔާނާ

- 1 week ago 1 - ހަނާން ހުސައިން

ރައީސް ނަޝީދަށް އިންސާފު ހޯދައިނުދެވި 2 މަސްދުވަސް ފާއިތުވުމުން ސާފުވަނީ ދައުލަތުގެ ތަރުތީބު ގެއްލިފައިވާކަން ކަމަށް ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު އަލްއުސްތާޛާ ދިޔާނާ ސަޢީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY OOREDOO

މެއިމަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށްދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއަށް 2 މަސް ވީއިރުވެސް މިކަމަށް ޚަރަދުކުރިބަޔަކު ފުލުހުންނަށް ހޯދިފައިނުވާތީ ރައީސް ނަޝީދުގެ އާއިލާއިންނާއި އަދި އެމަނިކުފާނަށް ހެޔޮ އެދޭ މީހުން އަންނަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

އެގޮތުން ދިޔާނާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެތައް ސަތޭކަ އާންމުންގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާކޮށް ރައީސް ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަންދިން ޢުދުވާނީ ހަމަލާއަށް 2 މަސްވެދިޔައިރު، އެކަމަށް ފަންޑުކުރި މީހުނާއި، އިހުމާލުވި ވެރީންނާއިމެދު، ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ފަސްޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއާއިއެކު މިކަމުން ދައުލަތުގެ ތަރުތީބު ގެއްލި އަސާސީ ގިޔަމް ތަކުން ދައުލަތް ކައްސާލާފައިވާކަން ސާފުވާކަމަށް ދިޔާނާގެ ޓްވީޓްގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށްދެވުނު ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށްބުނެ އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާއިންވެސް ފުލުހުންނާއި މި ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުކުރައްވައެވެ.

އަދި މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ ނުރަސްމީ ޓްވިޓާ ކަމަށްބުނާ އެލެކްސް އަހުމަދު އެކައުންޓުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައިވެސް ބުނީ ރައީސް ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދެވުނު ހަމަލާގެ ފުރިހަމަ ތަހުގީގެއް ފުލުހުންކޮށްފައިވާކަމަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާކަމަށެވެ. އަދި މިކަމަށް ބާރުދޭނެ ހެކިތަކެއްވެސް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

0%

0%

100%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

ޑިޔާނާ ސަޕޯރޓްކުރާނީ ނަޝީދުއަށް. ދިޔާނާގެ ފިރިމީހާއާ އަންނިއަކީ އެއްފުޅިން ޖޫސްބޯ ދެމީހުން އެހެންވީމަ ދިޔާނާއަށް ހުރެވޭނީ އަންނިގެ ފަޅީގަ ކަން ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަމީހުން ދަންނާނެ

ހަބަރު