ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

އޮލިމްޕިކްސް: ލައްކައެއް ހަމަނުވާ ބާމިއުޑާއިން ރަން މެޑަލް ހޯދައިފި

- 1 month ago 0 - މުހައްމަދު ޝާން

އޮލިމްޕިކް 2020 ގެ ޓްރައެތްލޯން އިވެންޓުގައި ވާދަކޮށް އާބާދީ ލައްކައެއް ހަމަނުވާ ބާމިއުޑާއިން އަންހެނުންގެ ޓްރައެތްލޯން އިވެންޓުން ރަން މެޑަލް ހޯދައިފިއެވެ.

ރަން މެޑަލް ހޯދައިދިން އެތްލީޓަކީ އުމުރުން 33 އަހަރުގެ ފްލޯރާ ޑުފީ އެވެ. މިއީ އާބާދީގަައި ގާތްގަނޑަކަށް 63 ހާހެއްހާ މީހުން ދިރިއުޅޭ ބާމިއުޑާ އިން އޮލިމްޕިކްސްގައި ހޯދި ފުރަތަމަ ރަން މެޑަލެވެ.

މި ކާމިޔާބީއާައެކު ބާމިއުޑާ ވެގެންގޮސްފައި ވަނީ އޮލިމްޕިކްސްގެ ތާރީހުގައި ރަން މެޑަލް ހޯދި އެންމެ ކުޑަ ގައުމަށެވެ. ފްލޯރާ މި އިވެންޓު ނިންމާފައިވަނީ 56 އެތްލީޓުންނާއި ވާދަކޮށް އެއް ގަޑިއިރާއި 55 މިނެޓު 36 ސިކުންތުންނެވެ.

"އެއްގޮތަކަށްވެސް އުއްމީދެއް ނުކުރަން ރަން މެޑެއްޔެއް ލިބިދާނެކަމަށް، މިއީ އަހަރެންގެ ވަރަށް ބޮޑު ހުވަފެނެއް ބާމިއުޑައަށް" ރަން މެޑަލް ކަރުގައި އެޅުމަށްފަހު އެތްލީޓު ބުންޏެވެ.

ބާމިއުޑާ އަކީ އިނގިރޭސީންގެ ހިމާޔަތުގެ ދަށުގައި އޮންނަ ކުޑަ ގައުމެކެވެ. މިއީ ފްލޯރާ އޮލިމްޕިކްސްގައި ވާދަކުރި ހަތަރުވަނަ ފަހަރުކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އޭނާއަށް އިނގިރޭސި ރަށްވެހިކަން މީގެކުރިން ހުށައެޅި ނަމަވެސް އެކަން ގަބޫލުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.


0%

0%

100%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު