ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 141 މީހުން!

- 1 month ago 0 - ފަހީމް

ދިވެހިރާއްޖެއިން މިއަދު 141 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން އާންމުކުރި ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިއަދުގެ އިރުއޮއްސި 6 ޖެހުމާއި ހަމައަށް މިބައްޔަށް 141 މީހަކު ވަނީ އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. 

މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، މާލޭ ސަރަޙައްދުން ޕޮޒިޓިވްވި 22 މީހަކާއި، ރަށްރަށުން ޕޮޒިޓިވްވި 98 މީހަކާއި އޮޕަރޭޝަނުގައި އޮތް ރިސޯޓްތަކުން ޕޮޒިޓިވްވި 20 މީހުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން އިންޑަސްޓްރިއަލް މަސައްކަތް ކުރާ ރަށަކުން އެކަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވެއެވެ. 

މިއަދާ ހަމައަށް މިބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު 77094 އަށް އަރާފައިވާއިރު، މި ބައްޔަށް 14 މީހަކަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަނީ ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ.

މިބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 74335 އަށް އަރާފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު