ADS BY PIZZA KITCHEN

އިމިގްރޭޝަންގެ ވިސާ ޑީވިޝަން ކުރީގެ ސްޓަރ ސިނަމާ އިމާރާތަށް!

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ފަރާތުން ދެމުންގެންދާ ވިސާއާއި ގުޅޭ ޚިދުމަތްތައް ކުރީގެ ސްޓަރ ސިނަމާ އިމާރާތުން ދޭން ނިންމައިފިއެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ އޮގަސްޓްމަހުގެ 1ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން، އިމިގްރޭޝަންގެ ވިސާ ޑިވިޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް ދެމުންގެންދާނީ މ.ސްޓަރ ކްލައުޑް (ކުރީގެ ސްޓަރ ސިނަމާ އިމާރާތް)ގެ 8 ވަނަ ފަންގިފިލާއިން ކަމަށެވެ.

މި ބަދަލާއެކު ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރެވިގެންދާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރާކަމަށް އެ އިދާރާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީގެކުރިން ވިސާއާއި ގުޅޭ ޚިދުމަތްތައް ދެމުންގެންގޮސްފައިވަނީ ހުރަވީ ބިލްޑިންގގައެވެ

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު