ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

އުރީދޫގެ މޫލީއިން ވިޔަފާރިކޮށްގެން އަގުހުރި އިނާމް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

- 1 month ago 0 - އައިމިނަތް ނިއުޝާ

އުރީދޫގެ މޫލީއިން ވިޔަފާރިކޮށްގެން 3000 ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިނާމް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އުރީދޫ އިން ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮމޯޝަން އަކީ އުރީދޫގެ މޫލީއަށްް ދެ އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން ހުޅުވާލި ޕްރޮމޯޝަނެއް ކަމަށެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރި ވެވޭނީ މޫލީ މެދުވެރިކޮށް 1500 ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިންް ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ. އުރީދޫއިން ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއއަށް ގެންްދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މިމަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ލަކީޑްރޯއިން ހޮވޭ އެއް ފަރާތަކަށް ގެލެކްސީ ފިޓް 2 ގަޑިއަކާއިި، މޫލީ މަގެއްގެ އިތުރުން، ގެލެކްސީ ބަޑް ލައިވްއެއް ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މޫލީއަކީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލާފައިވާ، ގަނެވިއްކުމުގެ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއް ޑިޖިޓަލްކޮށްލަދޭ ޕްލެޓްފޯމެކެވެ. މޫލީ މެދުވެރިކޮށްގެން ކުރާ ވިޔަފާރިތަކުގައި ޕްރޮޑަކްޓްތައް އޯޑަރުކުރުން، އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ދެއްކުން، އަދި ބައްލަވައިގަތް މުދާ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ހިސާބަކަށް ވެސް ފޮނުވައިދިނުން ހިމެނޭއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު