ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ފަލަސްޠީނުގެ މުޒާހަރާއަކަށް އިސްރާއިލުން ބަޑި ޖަހާ 41 މީހުން ޒަޚަމް ކޮށްލައިފި

- 3 weeks ago 0 - ހަނާން ހުސައިން

ޣައްޒާއާއި އިސްރާއީލުގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި މުޒާހަރާކުރި ފަލަސްޠީނު ރައްޔިތުންތަކެއްގެ ތެރެއަށް އިސްރާއީލު ސިފައިން ބަޑިޖެހުމުގެ ސަބަބުން ފަލަސްޠީނުގެ 41 މީހަކު ޒަހަމްވެއްޖެއެވެ.

ފަލަސްޠީނުގެ ސިއްހީ އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ އަލްޖަޒީރާއިން ރިޕޯޓުކުރި ގޮތުގައި އަނިޔާވި މީހުންގެ ތެރޭގައި އުމުރުން 13 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކާއި ފުލުސް އޮފިސަރެއް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ކުޑަކުއްޖާގެ ބޮލަށް ވަނީ ވަޒަނެއް އަރާފައިވާ ކަމަށާއި، އެކުއްޖާ އާއި ވަޒަން އަރައި ޒަޚަމްވި ފުލުސްމީހާގެ ހާލު ސީރިޔަސް ކަމަށް ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވެއެވެ.

މުޒާހަރާވެރިންގެ ގަޔަށް އިސްރާއިލުގެ ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ސިފައިން ބަޑި ޖަހާފައިވަނީ އިސްލާމްދީނުގެ ތިންވަނައަށް އެންމެ މުޤައްދަސް ބިން ކަމުގައިވާ މަސްޖިދުލް އަޤުޞާ އަންދާލި ހާދިސާއަށް 52 އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން އިހުތިޖާޖުތައް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކުރުމަށް ޣައްޒާގައި ވެރިކަންކުރާ ހަމާސްއިން ގޮވާލާފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

އަލްޖަޒީރާއިން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާގޮތުން އިހުތިޖާޖު ހޫނުވެފައިވަނީ ފެންސްމަތިން އަރަން މުޒާހަރާވެރިންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން މަސައްކަތްކޮށް، އިސްރާއިލުގެ ސިފައިންނާއި ދިމާލަށް ގަލާއި ވެލި އުކަންފެށި ހިސާބުންނެވެ.

 އިސްރާއިލުގެ ސިފައިން ބުނެފައިވަނީ ފެންސުމަތިން އަރަން މުޒާހަރާވެރިންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން މަސައްކަތް ކުރަން ފެށުމުން ކަރުނަގޭސް ޖަހާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާގައި ޒަޚަމްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ދިހައަކަށް ވުރެ ގިނަ ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

 އިސްރާއިލުގެ ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ސިފައިން ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް ފަލަސްޠީނުގެ ކުޑަކުދިންނާއި، ހަތިޔާރެއްނެތް އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ހަމަލާދިނުން ވަނީ އާންމު ކަމަކަށް ހަދާފައެވެ. މި ބަޑީގެ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ބައެއް މީހުންގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް އަލްޖަޒީރާއިން ރިޕޯޓު ކޮށްފަވެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު