ADS BY PIZZA KITCHEN

ގްރިޒްމަންގެ ރެކޯޑުން ފްރާންސަށް މޮޅެއް

- 1 week ago 0 - މުހައްމަދު ޝާން

ވޯލްޑްކަޕްގެ ޔޫރަޕިއަން ކޮލިފިކޭޝަނުގެ ގްރޫޕް ޑީގައި ފިންލޭންޑް ކޮޅަށް ޖެހި ދެ ލަނޑާއެކު ފްރާންސްެގެ ފުޓުބޯޅަ ތާރީހުގެ ރެކޯޑެއް ގްރިޒްމަން ހަދައިފިއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސް 2-0 އިން މޮޅުވި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ގްރިޒްމަން ޖެހި ދެ ލަނޑާއެކު އޭނާ މިހާރު ވަނީ ފްރާންސް ގައުމީ ޓީމަށް ޖުމްލަ 41 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. އެއާއެކު އޭނާ ވެފައިވަނީ ފްރާންސަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިދިން ލިސްޓުގެ ތިންވަނައިގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިޔާގެ ގޮތުގައެވެ.

ހަމަ މިއަދަދަށް ލަނޑު ހަމަކޮށްގެން ތިންވަނައިގައި ދެން ހިމެނެނީ މިޝެލް ޕްލެޓިނީ އެވެ. ގްރިޒްމަންގެ އެންމެ ބޮޑު އަޒުމަކީ ވޯލްޑްކަޕާއި ހަމަޔަށް މި ރެކޯޑު މުގުރާލުމެވެ.

ފްރާންސްގެ ފުޓުބޯޅަ ތާރީހުގައި ގައުމީ ޓީމަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ ޝަރަފް ލިބެނީ ތިއެރީ އޮންރީ އެވެ. އެއީ ޖުމްލަ 51 ލަނޑު ޖަހައިގެންނެވެ. ދެވަނައިގައި އޮލިވިއޭ ޖިރޫޑް އޮތީ 46 ލަނޑު ޖަހައިގެންނެވެ.

މި މޮޅާއެކު ފްރާންސް އޮތީ ކޮލިފައިންގެ ގްރޫޕް ޑީގެ އެއްވަނައިގައެވެ. އެއީ ކުޅުނު ހަ މެޗުން ލިބުނު 12 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. ދެވަނައިގައި ޔޫކްރެއިން އޮތީ ފަސް ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. ފިންލޭންޑް ތިންވަނައިގައި އޮތީ ހަތަރު މެޗުން ފަސް ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ.

ކޮލިފައިންގައި ރޭ ކުޅުނު އެހެން މެޗުތަކަށް ބަލާއިރު ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނުލާ ޕޯޗުގަލް ވަނީ އަޒެރްބައިޖާން އަތުން ފަސޭހަކަމާއެކު 3-0 އިން މޮޅުވެފައެވެ. މީގެއިތުރުން ކޮލިފައިންގެ ގްރޫޕް ޖީ ގައި ތުރުކީ 6-1 އިން ބަލިކޮށް ނެދަލޭންޑްސް ވަނީ ތާވަލުގެ އެއްވަނަ މަގާމަށް ޖެހިލާފައެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު