ADS BY PIZZA KITCHEN

"ވިނަރެސް" ފުލެޓު ކިޔާތީ ސަޢީދުގެ ފާޑުކިޔުން ސަރުކާރަށް

- 1 week ago 10 - ފަހީމް

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިމާރާތް ކުރަމުންދާ "ވިނަރެސް" ފުލެޓުތަކުގެ ނަންދީފައިވާ ފުލެޓުތަކަށް އެނަން ކިޔާތީ ޕީއެންސީގެ ނާއިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ސަޢީދުގެ ފާޑުކިޔުން ސަރުކާރަށް އަމާޒު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ވިނަރެސް ފްލެޓްތަކުގެ 50 ޕަސެންޓު މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިޔެފައިވާ ޚަބަރެއް ޓުވީޓު ކުރައްވަމުން ސަޢީދު މިއަދު ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީން އެންމެ 5 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ގޮތުގައި 255 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކާ، ވަށާ ތޮށި ލާ، މަގު ހަދާ މުޅީން އައު ސިޓީއެއް ޤާއިމު ކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

އަދި ޤައުމީ ތަރައްޤީ ހާސިލުވާނީ ވެރިކަން ލިބުމުން މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން ކަމަށާއި އެކަން ވާނީ ނަން ބޯޑު ބަދަލު ކޮށްގެން ނޫންކަމަށް ސަޢީދު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އަލަށް ކަމެއް ފައްޓަވާފައި ނަން ދިނިމަށް، ސައީދުގެ ޓުވީޓުގައި ސަރުކާރަށް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ޒައާމަތުގައި ހިއްކައިގެން ތަރައްޤީ ކޮށްފައިވާ ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ރައީސް ޔާމީން ފެއްޓެވި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ތަސައްވަރުގެ ތެރެއިން އަޅުއްވަން ފައްޓަވާފައިވާ ފުލެޓްތަކުގެ ނަން "ވިނަރެސް"އަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލަންކަމަށް ސަޢީދު މީގެ ކުރިން ވެސްވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސަޢީދު ކުރިން ވެސް ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ރައީސް ޔާމީން ފެއްޓެވި، ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އަދިވެސް ކުރިޔަށް ދާ ކަމަށާއި އެ މަޝްރޫޢުގެ ތަސައްވަރު އޮޅުވާލުމަށް ވިނަރެސްގެ ނަމަށް ބަދަލު ކުރުމުން އެ އޮޅުވާލެވެނީ ރައްޔިތުންނަށް ކަމަށެވެ.

ހިޔާ މަޝްރޫޢުއަކީ މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ރައީސް ޔާމީން ފެއްޓެވި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ކުރީ ސަރުކާރުން ފެށި މަސައްކަތެކެވެ. 

ފޮޓޯ: މިހާރު

0%

25%

75%

ADS BY BANK OF MALDIVES
10 ކޮމެންޓް

ވިނަރެސް އަށް ބަދަލުކޮއް އާދައިގެ ނިކަމެއްޗަކަށް އަތްނުފޯރާ ވަރުގެ އަގެއްގައި ތިތަންތަން ވިއްކުމަށް އަންނިގެ ކޮއްކޮ ށުހެލް އެޗްޑީސީގެ އެމްޑީ ނިންމާފަ އޮތީ

ހަބަރު