ADS BY PIZZA KITCHEN

ޕެލޭގެ ރެކޯޑު މުގުރާލާ މެސީ ދެކުނު އެމެރިކާގެ ލަނޑު ލިސްޓުގެ އެއްވަނައަށް

- 6 days ago 0 - މުހައްމަދު ޝާން

ދެކުނު އެމެރިކާ ބައްރުގެ ފުޓުބޯޅަ ތާރީހުގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ބްރެޒިލްގެ ލެޖެނެޑް ޕެލޭ ހަދާފައިވާ ރެކޯޑު މުގުރާލާ ބައްރުގެ ލަނޑު ލިސްޓުގެ އެއްވަނަ މަގާމު އާޖެންޓީނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ހޯދައިފިއެވެ.

މެސީ މި ޝަރަފު ހޯދީ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕުގެ ދެކުނު އެމެރިކާ ކޮލިފައިންގައި ބޮލިވިއާ އަތުން މޮޅުވި މެޗުގައި ހެދި ހެޓްރިކާއެކު އެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ އަމިއްލަ ގައުމުގައި ކުޅުނު މެޗުން އާޖެންޓީނާ މޮޅުވީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.ވމީގެ ކުރިން މި ރެކޯޑު ޕެލޭ އަތުގައި އޮތީ 92 މެޗުގައި 77 ލަނޑު ޖަހައިގެންނެވެ. މެސީ އެ ރިކޯޑު މުގުރާލާފައިވަނީ އާޖެންޓީނާގެ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެދިން 153 މެޗުން 79 ލަނޑު ހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މެޗުގައި މެސީ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާފައިވަނީ މެޗުގެ 14 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. ލެއަންޑްރޯ ޕަރެޑޭސްގެ އެހީއާއެކު އޭރިއާ ބޭރުން ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން މި ލަނޑު މެސީ ކާމިޔާބުކުރީ އިތުބާރާއެކު އެވެ. ދެވަނަ ހާފުގެ 64 ވަނަ މިނެތޫގައި މެސީ ވަނީ އެ ޓީމުގެ ދެވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އަދި މެސީގެ ތިންވަނަ ލަނޑު ފެނިގެންދިޔައީ މެޗު ނިމެން ދެ މިނެޓަށްވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

ކޮލިފައިންގައި ރޭ ބްރެޒިލް ވަނީ ފަސޭހަކަމާއެކު ޕެރޫ ބަލިކޮށް އެ ޓީމުގެ މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑު ދަމަހައްޓާފައެވެ. ޕެރޫ އަތުން ބްރެޒިލް މޮޅުވެފައިވަނީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި ނަތީޖާތަކާއެކު ދެކުނު އެމެރިކާގެ ކޮލިފައިން ބުރުގެ އެއްވަނައިގައި ބްރެޒިލް އޮތީ ރެކޯޑަކާއެކު އެވެ. އެއީ ކުޅުނު އަށް މެޗުން ލިބުނު 24 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. ދެވަނައިގައި އޮތް އާޖެންޓީނާއަށް އަށް މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 18 ޕޮއިންޓެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު