ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

މޭ6 ޙަމަލާއާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި ދެމީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްފި

- 2 days ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް މިދިޔަ މެއި މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އިސްހާގާއި ފަހުމީ އަލީގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ފަހުމީ އަލީގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވަނީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވި ކުށުގެ ދައުވާއެވެ. އިސްހާގުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ވަނީ ތިން ދައުވާއެއް އުފުލާފައިވެއެވެ. އެއީ ގޮވާ ތަކެތި އެހެން ތަނަކަށް ގެންދިއުން، ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކުރުމަށް ރޭވުން އަދި ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވި ކަމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ.

އެ ދެމީހުންގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މުއްދަތު ޖަހާފައިވާއިރު، އިސްހާގުގެ ބަންދަށް ޖަހާފައިވަނީ 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ.އަދި ފަހުމީގެ ބަންދު އިތުރުކޮށްފައިވަނީ 15 ދުވަހަށެވެ.

މެެއި 6ގެ ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ވަނީ ހަ މީހެއްގެ މައްޗަށް ވަނީ ދައުވާ އުފުލައިފައެވެ. އެއީ އަދުހަމް އަހުމަދު ރަޝީދު، ތަހުމީން އަހުމަދު، މުޖާޒު އަހުމަދު، އަހުމަދު ފާތިހް، މުހައްމަދު ނާޒިމް، އިސްހާގު އަދި ފަހުމީ އަލީއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު