ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

އުރީދޫ 5 ޖީ ހޯމް ބްރޯޑްބޭންޑް، އެއަރފައިބަރ ޕްލޭންތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް!

- 1 day ago 0 - ފަހީމް

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ރާއްޖެއަށް މުޅިން އަލަށް ތައާރަފްކޮށްފައިވާ 5ޖީ ހޯމް ބްރޯޑްބޭންޑް، އެއަފައިބަރ ޕްލޭންތައް މިއަދު ވަނީ ކުރިޔަށްވުރެ ހަލުވި ސްޕީޑްގައި، ޑޭޓާވެސް އިތުރަށް ލިބޭގޮތަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައެވެ.

5 ޖީ އެއަރފައިބަރ އާއި އެކު ލިބިގެންދާ ހައިސްޕީޑްގެ އިތުރުން އިންޓަނެޓާއި ކަނެކްޓްކުރުމުގައި ދިމާވާ ލަސްތައްވެސް އެތައްގުނައަކަށް ކުޑަވެގެންދާނެކަމަށް އުރީދޫން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ. އަދި ދުރު ރަށްރަށާއި ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދާ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު 5 ޖީ އެއަރފައިބަރގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެގޮތުން 12 މަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓްއަކާއެކު ޑިވައިސް ޕްލޭންއެއްވެސް އުރީދޫއިން ފޯރު ކޮށްދޭކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އުރީދޫން ބުނީ 5 ޖީ އެއަރފައިބަރ އަލަށް ނަގާ ހުރިހާކަސްޓަމަރުންނަށް ވެސް ޑިވައިސް ނެގުމަށް އިތުރު ފަސޭހަކަމެއް ގެނެސްދޭ ޚާއްޞަ އޮފަރއަކާއިއެކު 5ޖީ ގެ ހަލުވި ސްޕީޑްތައް ތަޖުރިބާ ކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރުވަނީ ފަހިވެފައި ކަމަށާއި ގޭގައި ތިބެގެން އޮންލައިން ކްލާސްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފަސޭހަވެ، އެންމެ މަޤްބޫލް ފިލްމް އަދި ޝޯތައްވެސް ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މިހާރު ޑައުންލޯޑްކޮށްލެވޭނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ހައިސްޕީޑް އިންޓަނެޓާއި ލޯ ލޭޓެންސީގެ ސަބަބުން ގޭމް ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް ބުރޫ އެރުމެއްނެތި ގޭމް ސެޝަންތައް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް އުރީދޫން ބުނެއެވެ.

އުރީދޫ ގެ ތަސައްވުރާ އެއްގޮތުގެމަތިން، ހައި ސްޕީޑް އިންޓަނެޓް ހެޔޮ އަގުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފެށުނީއްސުރެ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު