ADS BY VOICE

މޮޅު ނުވުމުން ވައި ޖެހުނު ގޮތާމެދު ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗް ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި

- 1 year ago 0 - އަމީން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި އެވަޓަން އަދި ލިވަޕޫލް ވާދަކުރި މާސިސައިޑް ޑާބީ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ގޯލެއް ކާމިޔާބު ނުކުރެވި އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ނުކުރެވި މި ނަތީޖާއާއެކު ލިވަޕޫލް މިވަގުތު އޮތީ ތާވަލުގެ ދެވަނައިގައެވެ. އެވަޓަންގެ ފަރާތުން މޮޅު ޑިފެންސިވް އަދި ހޯލްޑިންގް ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗުގައި އެޓީމްވަނީ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު މަތިން ލިވަޕޫލް ޕްރެޝަރަށް ވައްޓާލާފައެވެ.

މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެގެން ދިޔައިރުވެސް އެއްވެސް ޓީމަކަށް އިދިކޮޅު ގޯލައި އަމާޒަކޮށް މާ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލެވުނު މަންޒަރު ފެނިގެން ގޮސްފައެއް ނުވެއެވެ. ލިވަޕޫލްގެ ތަރި ސަލާހްއަށް ގޯލް ޖަހާނެ ރަނުގެ ދެ ފުރުސަތެއް ފަހިވެގެން ދިޔައިރު އެވަޓަންގެ ޑިފެންޑަރުން އަދި ކީޕަރުވަނީ އޭގެން ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ސަލާހްއަށް ހުރަސްއަޅާ ހަމަލާ ނާކާމިޔާބުކޮށްލާފައެވެ.

މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަކަށް ހޮވުނީ އެވަޓަންގެ ޑިފެންސްއަށް ކުޅެމުން އަންނަ މައިކަލް ކީންއެވެ.

މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗް ކްލޮޕް ބުނީ ފުޓްބޯޅައިގެ ދުނިޔޭގައި ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް އެއް ފެންވަރެއްގައި ހިފަހައްޓާލުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށައި އަދި މި މެޗުގައި މޮޅަށް ކުޅެފައިވަނީ ލިވަޕޫލްކަން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މެޗުގެ ކުޅުން ކުރިއަށް ދިޔަ ވަގުތު ވައި ޖެހެމުން ދިޔަ ގޮތް އޭނާގެ ޓީމަށް މަދަދުވެރިނުވާ ކަމަށައި ވައި ޖެހުނީ މާ ގަދައަށްކަމަށްވެސް ކްލޮޕްގެ ވާހަކައިގަ ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ލިވަޕޫލް ތާވަލުގެ ދެވަނައިގަ އޮތީ 70 ޕޮއިންޓާއެކީއެވެ. މެންޗެސްޓާ ސިޓީއަށް އެއްވަނަ ލިބެނީ ލިވަޕޫލްއަށްވުރެ އެއް ޕޮއިންޓް އިތުރަށް ހޯދައިގެންނެވެ. 

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY VOICE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު