ADS BY VOICE

ޕީޕީއެމްގެ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ކެނޑިޑޭޓް އަތީފަށް ކުރި ތާއިދު ނަގައިފި

- 1 year ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މިއަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމްއިން ބ.ތުޅާދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓްކަމުގައިވާ މުހައްމަދު އަތީފަށް ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ކުރި ތާއިދު އަނބުރާ ގެންގޮސްފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަަވަމުން ޕީއެންސީގެ ވަގުތީ ރައީސް އަދި ފޮަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރ އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ތުޅާދޫ ދާއިރާއަށް އެކޯލިޝަނުން ތާއިދުކުރި ކެނޑިޑޭޓްކަމުގައިވާ އަތީފަށް ކުރަމުންދިޔަ ތާއިދު އަނބުރާ ނަގައި، އެ ދާއިރާއަށް އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ މުހައްމަދު ޒަހީނަށް ތާއިދުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދުރޭ ވިދާޅުވީ އަތީފްގެ މައްސަލައެއް ޕީޕީއެމްގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީން ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޕާޓީގެ އިސްފަރާތްތަކުން ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހަށް ވަނުމަށް އަތީފް ހުރަސްއަޅުއްވާފައިވާކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަތީފާއި ޒަހީންގެ އިތުރުން ތުޅާދޫ ދާއިރާއަށް ދެން ކުރިމަތިލައްވަނީ ރައީސް މައުމޫނުގެ ތާއީދާއެކު ކުރިމަތިލައްވާ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް އަފީފު، އަދި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު ހިސާން ހުސައިނެވެ.

66%

33%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY VOICE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު