ކައިވެނީގެ އަހަރީދުވަހު ޢުމަރުގެ ޝުކުރު އޭނާގެ "ހޯމް މިނިސްޓަރަށް"

ޢުމަރު އޭނާގެ އަންހެނުން އައިޝަތު ޝާޒްލީ އާއެކު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ފޭސްބޫކްގައި ހިއްސާކުރަމުން ޢުމަރު ބުނެފައިވަނީ ޢުމަރުގެ މަންމަ، ޢުމަރަށް ވުރެ އޭނާގެ އަންހެނުން ދެކެ ލޯބިވާ ކަމަށް
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢުމަރު ނަސީރުގެ ކައިވެންޏަށް 25 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން މީސްމީޑިޔާގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ހުރިހާ ޝުކުރެއް އޭނާގެ "ހޯމް މިނިސްޓަރަށް" ފޮނުވައިފިއެވެ.

ޢުމަރު އޭނާގެ އަންހެނުން އައިޝަތު ޝާޒްލީ އާއެކު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ފޭސްބޫކްގައި ހިއްސާކުރަމުން ޢުމަރު ބުނެފައިވަނީ ޢުމަރުގެ މަންމަ، ޢުމަރަށް ވުރެ އޭނާގެ އަންހެނުން ދެކެ ލޯބިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޢުމަރުގެ ދަރިންނާއި ދަނބި ދަރިންވެސް ޢުމަރަށްވުރެ ބޮޑަށް ޢުމަރުގެ އަންހެނުން ދެކެ ލޯބިވާކަމަށް ޢުމަރު ބުނެފައި ވެއެވެ.

މިއީ ޢުމަރުގެ އަލަތު ކާވެންޏެވެ. މި މުނާސަބަތާއި ގުޅުވައިގެން ޢުމަރު ބުނެފައިވަނީ، ޒަވާޖީ ހަޔާތުގެ ކަންކަން ލުއިލުއިކޮށް 25 އަހަރު ބޭއްވުމަކީ ކާމިޔާބީއެކެވެ.

ޢުމަރު ވަނީ އޭނާގެ އަންހެނުންނަކީ ގޭގެ ވެރިމީހާ އަދި އޭނާގެ ‘ހޯމް މިނިސްޓަރ’ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މިވެސް ކިޔާލާ:

"ގޭގެ ފައިސާ އާއި، އިދާރީ ކަންކަމާ އަދި ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ވެރިޔަކީ އޭނާ" ޢުމަރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ ސިފަކޮށްދެމުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ފޭސްބުކްގައި ކުރި ޕޯސްޓް ނިންމާލަމުން "އަހަރުމެންގެ ކައިވެންޏަށް 25 އަހަރު ފުރޭ މި އުފާވެރި ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުންތައް ލޯބިވާ އަންހެނުންނަށް ފޮނުވަމެވެ." މިފަދައިން ޢުމަރު ބުނެފައިވެއެވެ.

ޢުމަރު ނަސީރަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ދައުރުގެ ވަކި ހިސާބަކަށް ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ މަޤާމު އަދާކުރެއްވި ފަރާތެކެވެ. އަދި އާންމު ދިރިއުޅުމުގައިވެސް ސްމާޓް ގޮތްގަނޑެއް ގެންގުޅުއްވާ ބޭފުޅެކެވެ.

0%0%0%

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.