މާދަމާ ކޮޅުނބުގެ ގިނަ ސަަރަހައްދުތަކުން 24ގަޑިއިރަށް ފެން ކަނޑާލަނީ

- 7 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މާދަމާ ހެނދުނު ނުވައަކުން ފެށިގެން 24ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތަކަށް ސްރީލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮޅުނބާއި ކޮޅުނބުގެ ގުޅިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުން ފެނުގެ ހިދުމަތް މެދުކަނޑާލުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

ލަންކާގެ މީޑިޔާތަކުން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުގައި 24 ގަޑިއިރަށް ފެން ކަނޑާލަން ޖެހުނީ ފެނުގެ ނިޒާމުގެ ޒަރޫރީ މަރާމާތުތަކެއް ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ.

އެގޮތުން މާދަމާ ހެނދުނު ފެން ކަނޑާލުމަށް ހަަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކަކީ ކޮލަމްބޯ، ދެހިވަލަ-މައުންްޓް ލެވީނިޔާ، ކޮއްޓޭ، ކަޑުވެލަ، މަހާރަގަމަ، ބޮރަލެސްގަމުވަ، ކޮލޮންނަވަ، ކޮޓިކަވައްތަ، މުއްލެރިޔަވާ، ރަތަމަލާނަ އަދި ސޮއިސަޕޫރާ ސަރަަހައްދުންނެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މި ނިންމުން ނިންމާފައިވާ ދަނޑިވަޅަކީ ހޫނު މޫސުމާއި ގުޅިގެން އުފެއްދެން ޖެހޭ ވަރަށް ހައިޑްރޯ ޕަވަރ ނުއުފެއްދުމުގެ ސަބަބުން ކޮޅުނބާއި އަދި ގުޅިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުން ކަަރަންޓު ކަނޑަމުންދާ ދުވަސްވަރެކެވެ.

އެގޮތުން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ މެންދުރުފަހާއި ރޭގަނޑު ދަނީ ކަރަންޓް ކަނޑަމުންނެވެ. މިކަން މިއަހަރުގެ އެޕްރީލް މަސް ނިމެންދެން ދެމިގެންދާނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު