ADS BY VOICE

ވަކި "ފެކްޝަނަކަށް" ނިސްބަތްވާ މީހަކަށް ގެއްލުން ދިނުމަކީ ތި ގެންނަން އުޅޭ އިންސާފްގެ މަގުތޯއެވެ؟ - ޑރ. ޝަހީމް

- 1 year ago 3 - ޝަފްރާޒް އހ

ވަކި ފެކްޝަނަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހަކުނަމަ އެމީހަކަށް ގެއްލުން ދިނުމަކީ ތި ގެންނަން އުޅޭ "އިންސާފްގެ" މަގުތޯ ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ސުވާލު އުފައްދައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

ޑރ. ޝަހީމް މިހެން ވިދާޅުވީ އިންޑިއާއިން ޝައިހް ޝަމީމް ޑިޕޯޓްކޮށްލަން އުޅޭ ހަބަރާ ގުޅޭގޮތުން އެމްޑީޕީގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޯކްޕާސަން ހާމިދު އަބްދުލްގައްފޫރު ކުރެއްވި ޓްވީޓަކަށް ރައްދު ދެއްވާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެެވެ.

ހާމިދު ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ފެކްޝަންގެ މީހުން އިންޑިއާއިން ޑީޕޯޓް ކޮށްލާ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިން ޑީޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސެން މަނިކު ކަމަށާއި، މިއަދު ޑީޕޯޓް ކޮށްލާން އެ އުޅެނީ އެމަނިކުފާނުގެ ސަލަފިސްޓް ރަނިން މޭޓްގެ "ފެކްޝަން" ގެ ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ.

މީގޭ ރައްދުގައި އިތުރަށް ޑރ. ޝަހީމް ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އެކަމުން އެރަމްޒު ކޮށްދެނީ ކުރިއަށް އޮތީ އިލްމުވެރިންނަށް ބިރުވެރިކަމުން ފުރިގެންވާ ދުވަސްތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި މާތްﷲ އާއި ވަކީލްކޮށް ޝަމީމަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވުމަށް ވެސް ޝަހީމްގެ ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ޑރ. ޝަހީމް އަކީ ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓް އެވެ. އަދި ކެންޕެއިން ދަތުރު ތަކުގައި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދަށް ވެރިކަން ލިބިއްޖެ ނަމަ ރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީނަށް އެތައް ގޮތަކުން ގޮންޖެހުން ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް ބުނަމުން ގެންދިޔަ ފަރާތެއްކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

އައްޝައިހް އާދަމް ޝަމީމް އަކީ އަންދަލުސް ދަރުސް އިން އާންމުނެގެ މެދުގައި މަޤުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. 

0%

83%

16%

3 ކޮމެންޓް

ޝަމީމް އާ ސުވާލު ކުރިކަމަށްވަނީ ދީނާ ބެހޭގޮތުން، މާނައަކީ ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ތެދުފުޅެއް

ޝަހީމު ނޫންތޯ ވިދާޅުވީ ޑިގްރީއެއް ހަދައިގެން ދީނީ ވާހަކަ ދެއްކީމަ އެވޭހޭ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނަށް.. ޝަހީމު ނޫންތޯ ވިދާޅުވީ މި ޒަމާނުގަ ނުތިބޭނެއޭ މާ މާތް ދީނީ އިލްމުވެރިންނެއް.. އެހެންވީމާ ބުނެލަން ބޭނުންވަނީ އަލަކަށް ނޫނޭ ދިވެއްސަކު އިންޑިޔާއަށް ނާރުވައި ފޮނުވާމިލަނީ.. ދީނީ ކާޑު ކުޅުއްވަން ނޫޅުއްވާށޭ..

އަންނަނީ ޔަހޫދީންގެ ދުވަސް

ADS BY VOICE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު