ADS BY VOICE

ފަލަކް ރަަމަޟާން ތްރީ އޮން ތްރީ މުބާރާތް މިފަހަރުވެސް ހުޅުމާލޭގައި

- 9 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ބާސްކެޓް ބޯލް ސްޓާޒް އެކެޑަމީގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވާ ފަލަކް ރަމަޟާން ތްރީ އޮން ތްރީ ޗެލެންޖް 2019 ފެށިއްޖެއެވެ.

ADS BY CAFE STAND

މި މުބާރާތް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ބާއްވަމުންދާާތާ މިއީ ތިން ވަނަ އަހަރެވެ. މި މުބާރާތް އޮންނަނީ ހުޅުމާލޭގެ ބާސްކެޓްބޯލް  ކޯޓުގައެެވެ.

ވޮއިސްއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން މި މުބާރާތް އިންތިޒާމްކުރާ ބާސްކެޓްބޯލް ސްޓާޒް އެކެޑަމީގެ ފަރާތުން ބުނީ މި މުބާރާތުގެ މަގްސަދަކީ އެކުވެރި އަދި ވާދަވެރި މާހައުލެއްގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުުރުސަތު މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ޒުވާން ބާސްކެޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ.

މި މުބާރާތުގައި 186 ކުޅުންތެެރިން ހިމެނޭ 47ޓީމް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. ހަތަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކުރިއަށްދާ މި މުބާރާތުގެ އުމުރުފުރާ ތަކަކީ 18އަހަރުން ދަށް، ފަނަރަ އަހަރުން ދަށް އަދި ތޭރަ އަހަރުން ދަށެވެ. މި އުމުރު ފުރާތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ އުމުރުފުރާގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ހަަމައެކަނި ފިރިހެން ޓީމްތަކެވެ.

ބާސްކެޓް ބޯލް ސްޓާޒް އެކެޑަމީން އިތުރަށް ބުނީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންގެ ހުނަރު ކުރިއެރުުވުމަށް އެފަރާތުން ވީހާވެސް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު