ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގައި އޮތީ މަކަރުވެރި ރޭވުން: މެންބަރު ހުސައިން

- 3 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީގައި އޮތީ މަކަރުވެރި ރޭވުންތަކެއްކަމަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސެއިން މުހައްމަދު ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

ކުރިން ޕީޕީއެމްގައި އުޅުއްވި މެންބަރު ހުސައިން މިހެން ވިދާޅުވީ ރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމް އަދި ފީއެންސީގައި އޮތީ މަކަރުވެރި ރޭވުން ކަމަށާއި ލީޑަރޝިޕް ބަދަލުނުވާ ކަމަށެވެ.

"އަޑީގައި ތިބި މީހުންގެ ވާހަކަަތައް ދެއްކޭނެ" ކުރިން ރައީސް ޔާމީނާއި މެޑަމް ފާތުންއާއި ގާތްގުޅުމެއް ބޭއްވިކަމަށް އަޑުފެތުރުނު މެންބަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް ސޮއި ކުރެއްވިއަސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އޭނާގެ ގޮނޑި ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވުނީ އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަ ކުރައްވައެވެ.

0%

100%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު