ADS BY VOICE

ދެ ރައީސުންވެސް ގަވާއިދުން ހޮވޭ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް ތާއިދުކުރައްވާނެ: އަފީފް

- 1 year ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން ނޮމިނޭޓްކުރެވޭ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ރައީސް ސޯލިހާއި ރައީސް ނަޝީދު ތާއިދުކުރައްވާނެކަމަށް ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން އަފީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވާފައިވާ އަފީފް މިހެން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ މިއުޅެނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރަކު ހޮވަން ކަމަށާއި މަޖިލިސްގެ އެމްޑީޕީގެ ކޮންމެ މެމްބަރަކީ ވެސް އެ ބޭފުޅުން ކުރިމަތީގަ އެއްވަރެއްގެ ބޭފުޅުންކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން އެ ދެބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ވަކި ބޭފުޅަކަށް ހާއްސަ ކަމެއް ދެއްވާނެކަމަށް"، އަފީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ފަސް ބޭފުޅަކު މިހާތަނަށް ވަނީ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އެއީ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް އާއި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ހަސަން އަފީފާއި މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް އާއި މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް އާއި އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމްއެވެ.

އަޑުފެތުރިފައިވާ ގޮތުގައި މި މަގާމަށް ރައީސް ސޯލިހު ތާއީދުކުރައްވަނީ އަފީފަށް ކަމަށްވާއިރު، ނަޝީދު ތާއީދުކުރައްވަނީ އަސްލަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިއާއި ގުޅިގެން ދެ ރައީސުންގެ ހިތްޕުޅުގައި ނުތަނަވަސްކަމެއް ނެތްކަމަށްވެއެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު